top of page

為青年世代而生的台語教材

集資計畫已於 6 / 15 (三)結束
感謝各位的支持響應!

當我們遺忘台語,失去的不只是一種語言,還錯過了豐富的文化體驗:歌仔戲、布袋戲、廟口文化⋯,更切斷了與家中長輩的緊密連結。

台語斷層,是我們亟欲解決的重任。

台語使用和日常生活嚴重脫節

八點檔、流行歌曲、電影台詞,仍可聽見台語的使用,但在辦公室、學校生活、家人對話等日常溝通,多數人卻不再開口說台語。

越年輕,越不會說台語

在台灣,有 7 成的國中小學生,認為自己的華語「很流利」,卻僅不到 2 成的學生認為自己的台語說得「很流利」。

台語,是台灣珍貴的文化寶藏

我們現行使用的台語,雖源起於福建閩南,但受日語、原住民語影響甚多,詞彙、腔調都有其獨特性,深具文化意義。

台灣作為多語言社會,任何一種語言消失,都意味著某些文化就此失根。

​而下一代,也將失去認識與認同自身文化的機會。

*資料來源:教育部本土語言資源網《本土語言使用情況說明》

今年 8 月起,本土語言將成為高中必修

一群深耕台語文的老師們
「  希望讓台灣看見不一樣的本土語言教育! 」

而改變,已經悄然展開:

希望讓台灣看見
不一樣的本土語言教育!

今年 8 月起
本土語言將成為高中必修一群深耕台語文的老師們

04-BK.png

曾投身於高中國文課本創新的奇異果文創出版社,看見了本土語言教育的新可能,卻也發現,市面上尚無專為高中生打造、貼合當代生活、培養文化思辨的全新台語教材。

 

這不只是一本高中台語課本,更希望讓學生從課程中認識「文化是生活中的一部份」。


耗時 2 年、攜手 6 位專業老師,今年終於推出奇異果版高中台語課本」,期盼翻轉社會對台語學習的想像。

​內容團隊

選文現代化

內容橫跨抒情散文、實用散文、現代詩、翻譯文學等。

議題式討論

囊括多元文化、媒體素養、人權、性別平等、海洋、環境等議題,培養思辨能力。

深化應用能力

課後皆有「語句練習」和「短文試寫」設計,養成學生的主動學習與日常應用能力。

線上影音課程

搭配台語課本,邀請專家導讀,以及台語節目主持人進行口語朗讀,利於教學準備與學生自學。

文化趣味性

介紹流行文化、新媒體、語言、文學、民俗、飲食等台灣文化的六大面向​,讓學台語充滿趣味。

上一頁

下一頁

台語教育與傳承
是與時間賽跑的馬拉松

此時此刻,我們重要的時代使命,為台灣面對「學台語」這件事,

能否真正產生態度上的積極轉變。

 

台灣對台語課程的認知,不能只停留在童謠、俗諺,而是藉由日常應用、

現代選文,讓台語再次進入青年世代的生活!

 

身為獨立出版社,我們資源十分有限,但只要能讓下一代重新拾起母語、

看見台灣文化的美,我們不願輕易放棄。

 

而您的支持,正是幫助我們

敲響本土語言教育創新的第一聲鐘!

台文作家 /

鄭 順聰

學校教台語!閣是高中?免驚免驚,奇異果版的高中台語課本,有小王子來𤆬路,飛去台語的星空,有各款的主題和華麗的色彩,予你讀課本,親像和小王子做伙去冒險喔!

台文作家 /

王 昭華

規个台灣教育體制予華語佮英語翕死死的時,奇異果欲出版高中台語課本,予咱感覺有一逝通喘氣的縫。彼應該佇我高中就該有的課佮課本,今年才出現,各位失學老少年攏應該來補課。

家和.jpeg

台語新聞 / 主播

鄭 家和

母語,是媽媽傳承給我們的話,也是乘載記憶、情感的語言。奇異果的高中台語課本,拉回母語該有的知識高度與深度。讓母語在教育體制中受到重視,母語的使用能夠遍及各個角落。

10-title.png

台語課本組

  • 內含高中台語課本  x1、教師手冊(含教案) x1

  • 全書共 12 課選文

台灣文化
基本教材

  • 以台語和華語雙語撰寫,另開放加購英語版

  • 全書共六大單元(流行文化、新媒體、語言、文學、民俗、飲食)

線上影音課程

  • 總計 12 單元影音課程

  • 每課皆含有課文朗讀、專家導讀、議題討論

*可於付款時加購英語版文化教材(純認捐方案除外)。

*台語課本組將於 8 月中陸續出貨,文化教材預計於 11 月底前出貨。

集資已結束
集資已結束
集資已結束